Office Bearers - Historical

Regd. Office Year
3, Thirvengadam street, Raja Annamalaipuram, Madras-28 (1965 - 1972)
Rani Meyyammai Girl's High School, Madras - 28. (1972 - 1979)
P. S. B. B. S. S. School, Madras - 34 (1979 - 1981)
Sri. R. K. M. Sarada Vidyalaya Girls Hr. Sec. School, Madras - 17. (1981 - 1989)
35, Venkateswara Agragaram, Mylapore, Chennai - 4. (1989 - 1994)
C/o Sri Sankara Senior Sec School, 9 Vasantha Press Road, Adyar, Chennai - 20. (1994 - 1997)
AMTI - Regd. Office B-19 Vijay Avenue,), 37 Venkatarangam St. , Triplicane, Chennai - 600 005. (1997 - onwards)
AMTI - Project Office {A Centre for Study and Research in Mathematics Education}
(Opp. GKM College of Engineering & Technology) Moppedu Road, Alappakkam, New Perungalathur post,
Chennai - 600 063. Tamilnadu, India.
(2012 - onwards)


President Year
Dr. A. Narasinga Rao (1965 - 1967)
Prof. P. L. Bhatnagar (1967 - 1976)
Dr. Surya Prakash (1976 - 1977)
Dr. J. N. Kapur (1977 - 1990)
Prof. K. R. Parthasarathy (1990 - 1994)
Prof. R. C. Gupta (1994 - 2010 )
Dr. Rajendra Bhatia (2010 - 2016 )
Prof. Inder K. Rana (2016 – )


Vice President/Executive Chairman Year
Dr. S. Rajagopalan (1965 - 1972)
Sri. V. Arunajatai T. Totadri Iyengar (1972 - 1979)
Prof. S. Narayanan (1979 - 1985)
Prof. G. Ramanaiah (1985 - 1989)
Prof. V. Krishnamurthy (1989 - 1994)
Dr. A. Ramakrishnan (1994 - 1997)
Dr. G. Rangan (1997 - 1999)
Dr. P. V. Subrahmanyam (1999 - 2004 )
Dr. A. Ramakrishnan (2004 – 2010)
Prof. J. Pandurangan (2010 - )


Secretary Year
Sri. V. Arunajatai (1965 - 1970)
Sri. K. S. Ramachandran (1970 - 1972)
Sri. S. Venkatraman (1972 - 1981)
Sri. R. Athmaraman Administrative Secretary &
Sri. P. K. Srinivasan Academic secretary
(1981 - 1994)
Sri. S. R. Santhanam (1994 - 1997)
Sri. M. Mahadevan (1997 - 2018 )
Dr. R. Santhi (2018 - 2019 )
Dr. M. Palanivasan (2019 - )


Treasurer Year
Smt. Saraswati Srinivasan (1965 - 1979)
Sri V. Ramachandran (1979 - 1981)
Mrs. J. Rajalakshmi (1981 - 1987)
Prof. S. Narayanan (1987 - 1989)
Smt. Mallika Viswanathan (1989 - 1994)
Sri M. Mahadevan (1994 - 1997)
Sri. P. N. Sankaran (1997 - 2002)
Sri. V. Seshan (2018 - 2019 )
Sri. V. Sundaramurthy (2018 - )


Editor (The Mathematics Teacher) Year
Dr. A. Narasinga Rao (1964 - 1967)
Sri. T. Totadri Iyengar (1967 - 1972)
Dr. Surya Prakash (1972 - 1979)
Dr. G. Ramanaiah (1980-1986)
Dr. M. S. Rangachari & Dr. R. Narasimhan (1986 – 1992)
Dr. S. Muralidharan (1993 - 1999)
Dr. A. Ramakrishnan (2000 - 2004)
Prof. R. Baskaran (2004 - 2005)
Dr. A. Ramakrishnan (2005 - 2006)
Prof. J. Pandurangan (2006 - 2010)
Dr. Hemalatha Thyagarajan (2010 - 2014)
Dr. S. Muralidharan (2014 - 2021)
Prof. Meghraj J. Bhatt (2022- )


Editor (Junior Mathematician) Year
Sri. P. K. Srinivasan (1990 - 1994)
Kum. R. Vijayalakshmi (1994 - 1999)
Sri. N. Balasubramanian (1999 - 2007)
Sri. Sadagopan Rajesh (2007 - 2010)
Ku. R. Vijayalakshmi
Associate - Sri Sadagopan Rajesh
(2010 - 2012)
Sri. R. Athmaraman (2012 - 2019)
Dr. R. Sivaraman (2019 - 2022)
Sri Bhas Bhamre (2023 - )


Secretary - Talents Competition Year
Sri K.S. Ramachandran (1970 - 1972)
Sri S. Venkatraman (1972 - 1981)
Sri R. Athmaraman & Sri P. K. Srinivasan (1981 - 1990)
Dr. P.N. Natarajan (1990 - 1992)
Mrs. K. Alamelu (1994 - 1999)
Sri R. Athmaraman (1999 - 2003)
Sri R. Athmaraman & Sri G. Gnana Sundaram (2003 - 2004)
Sri R. Athmaraman & Sri G. Gnana Sundaram (2003 - 2004)
Prof. K.N. Ranganathan (2004 - 2006)
Prof. K.N. Ranganathan & Dr. Hemalatha Thiagarajan (2006 - 2008)
Dr. S.R. Santhanam & Ku. R. Vijayalakshmi (2008 - 2010)
Dr. S.R. Santhanam & Sri P.S.N. Sastry (2010 - 2014)
Dr. S.R. Santhanam (2014 - 2018)
Dr. Hemalatha Thiagarajan (2018 - 2021)
Dr. R. Santhi (2021- )


Secretary - GAT (Grand Achievement Test) Year
Sri R. Athmaraman (2000 - 2006)
Dr. P.Bakthavachalu and Dr. M. Palanivasan (2006 - 2008)
Dr. M. Palanivasan and Sri G. Gnana Sundaram (2008 - 2010)
Sri G. Gnanasundaram (2010 - 2016)


Secretary - Project & Workshops Year
Sri G. Gnana Sundaram (2004 - 2006)
Sri R. Athmaraman & Sri G. Gnana Sundaram (2006 - 2008)
Sri R. Athmaraman & Dr. P.Bakthavachalu (2008 - 2010)
Dr. M. Palanivasan & Dr. P.Bakthavachalu (2010 - 2012)
Dr. M. Palanivasan (2012 - 2016)
Dr. P. Bakthavachalu (2016 - 2022)
Sri P. Ramesh (2023- )


Secretary - Popular Lectures Year
Sri Sadagopan Rajesh (2005 - 2008)
Sri V. Sundaramurthy & Dr. R. Shanthi (2008 - 2010)
Dr. R. Shanthi (2010 - 2014)
Sri V. Sundaramurthy (2014 - 2016)
Sri P. Ramesh (2016 - 2019)
Dr. M. Kumaraswamy (2019- )